Bijhouden van de resultaten – het labjournaal

We adviseren jullie nadrukkelijk om een labjournaal bij te houden. Een labjournaal is een A4 schrift waarin je alles van de experimenten bij houdt. Van het ontwerp tot en met de conclusie.

Je kunt ook gebruik maken van speciale software. Er zijn verschillende elektronische labjournaals beschikbaar maar wij adviseren labfolder.com. Het voordeel is dat je bij een elektronisch labjournaal ook Excel, Word en overige digitale bestanden kan toevoegen. Dat is lastiger bij een papieren labjournaal.

 

Belangrijker is, ongeacht of je labjournaal elektronisch of van papier is, wat je in het labjournaal zet. Per experiment beschrijf je de volgende XX onderdelen:

 

Introductie: Waarom wil je dit experiment doen? Wat is de onderzoeksvraag die jullie willen beantwoorden met dit experiment?

Materiaal en Methode: Hierin beschrijf je hóe je het experiment gaat uitvoeren. Ga vrij gedetailleerd te werk aangezien dit je handleiding wordt tijdens het uitvoeren van het experiment. Ook als je een protocol hebt, maar daar van afwijkt voor een goede reden, dan schrijf je dat hier op.

Resultaten: Hier schrijf je de resultaten op. Of je plakt foto’s of tabellen in het journaal.

Discussie: Nu ga je een interpretatie geven aan de resultaten. Is het resultaat dat wat je verwachte? Moeten jullie aanvullende experimenten doen? Of overnieuw beginnen.

Conclusie: Is je onderzoeksvraag beantwoord?